February 26, 2012

Longboardåk.








Åkte årets första longboardåk i parkeringshuset. På bilderna är det Simon Anderson. Det färgade ljuset kommer ifrån parkeringshusets solbelysta fönster.