November 22, 2011

Första vik.

Spännande miljö vid första vik, Getterön, efter att mörkret lagt sig.