December 29, 2011

Sänkt enkrona.

 En enkrona som släpps i ett litet glas. Bilden är fotograferad med min nya blixt!