March 8, 2012

Blixtmystik.


Milford Sound in New Zealand

Bilderna är fotograferade då det var mörkt ute. Hade kameran inställd på bulb och avfyrade den externa blixten tre gånger. På den översta bilden är det en hummertina och på den nedersta en smidesljuskrona, fotograferad underifrån.