April 21, 2012

Bulldozer.*Som egentligen är en hjullastare.