May 10, 2012

Pass you by.


   Efter ännu en framkallning från min kära Holga.