October 11, 2011

I trädgården.

Ett häftigt gräs i trädgården.
 Den har yvig vippa och hårda blad. Kan det vara vass, was ist das?