October 24, 2011

Längs med ådrorna, genom labyrinten?

  
En del av hösten på nära håll.