September 15, 2011

En droppe kåda.

Flera meter upp i ett träd hittade jag denna lilla droppe kåda på trädstammen. Droppen var ca 3mm i diameter, alltså väldigt liten. Lägg märke till att man kan se en spegelbild av ett träd i droppen.