September 17, 2011

Under en svamp.

Ett surrealistiskt intryck från undersidan av en svamp.