September 14, 2011

Insekt!

Insekter är alltid kul. Detta är antagligen en vårtbitare.
 På ryggen ligger ett paket med de ännu inte färdigutvecklade vingarna.